Zāģa ķēdes asināšana

 Šeit uzzināsiet galvenās lietas par pareizu ķēdes asināšanu.

Vīles izvēle

 • Pārbaudiet dziļuma šablona ārpusē esošo ķēdes kodu.
 • Tālāk sniegtajā tabulā ir norādīti atbilstošie ķēdes tipu soļi.

Katrs ķēdes tipa solis atbilst attiecīgajam apaļās vīles diametram. Kad esat to uzzinājis, izvēlieties savai ķēdei atbilstošu vīles diametru.Izmantojiet tikai ķēdes motorzāģiem paredzētās vīles. Autorizētais STIHL tirdzniecības pārstāvis Jums piedāvās plašu augstākās kvalitātes vīļu klāstu.

Darbs ar vīli

 • Ar vienu roku stingri turiet vīles rokturi, ar otru roku vadiet vīli caur griezējzobu, veicot vīlēšanas kustības uz priekšu.
 • Sāciet ar galveno griezējzobu, vīli turiet tā, lai to varētu piespiest un vīlēt no griezējzoba iekšpuses uz ārpusi.
 • Vīli turiet atbilstošā leņķī (90°) attiecībā pret ķēdes vertikālo asi.
 • Vīle asina tikai tad, kad ar to vīlējat uz priekšpusi. Velkot vīli atpakaļ, noņemiet to no griezējzoba.
 • Asinot vīli ik pa laikam pagrieziet, lai izvairītos no vīles vienas puses nodilšanas.
Parasti ķēdes STIHL tiek asinātas 30° leņķī – asinot paralēli atzīmei, kas atrodas uz vīles malas.
Turiet vīli tā, lai ceturtā daļa no tās diametra atrastos virs augšējās plāksnes.

Asināšanas pārbaude

Ja uz griezējzoba malas redzat tumšus stūrus, ķēde vēl nav pietiekami asa.

Griezējzoba malas ir atbilstoši uzasinātas, ja tie ir vienmērīgi gaiši.

Kad galvenais griezējzobs ir uzasināts, pēc kārtas tādā pašā garumā uzasiniet arī citus griezējzobus, tad ķēdi pagrieziet par 180° un uzasiniet visus otrajā rindā esošos griezējzobus. Visiem griezējzobiem jābūt tādā pašā garumā kā galvenais griezējzobs.

Dziļuma šablona regulēšana

Dziļuma šablona garums ir mazāks nekā griezējzoba garums.

Uzasinot griezējzobus, ar dziļuma šablonu pārbaudiet iestatījumus un, ja nepieciešams, tos samaziniet.

Pārbaudiet dziļuma mērītāja iestatījumus ar nodiluma mērītāju, kas atbilst atbilstošam ķēdes solim.

Nodiluma mērītāju uzlieciet uz ķēdes. Ja dziļuma šablons ir garāks par nodiluma mērītāju, tas ir jāsaīsina.
No ķēdes noņemiet nodiluma mērītāju, tad novīlējiet dziļuma mērītāju, līdz tas kļūst vienāds ar vīlēšanas mērītāju.
Dziļuma šablona augšpusi novīlējiet paralēli asināšanas atzīmei, taču ne vairāk par dziļuma šablona augstāko punktu. Centieties ar vīli nepieskarties tikko uzasinātajiem griezējzobiem.

 

Profesionālie STIHL padomi

 • Pirms vīlēšanas uzsākšanas vienu griezējzobu atzīmējiet ar marķieri. Pēc divām vai trīs vīlēšanas kustībām pārbaudiet, cik daudz materiāla tika novīlēts. Ja virsma izskatās vienāda, tas nozīmē, ka vīlēšanu veicat pareizi. Ja kaut kur ir krāsaini plankumi, pārbaudiet, vai izmantojat pareizu vīli, pārliecinieties, ka vīli neturat pārāk augstu vai pārāk zemu.
 • Nestrādājiet ar zāģi, ja ķēde ir pilnībā notrulinājusies. Dažas vīlēšanas kustības ātri atjaunos ķēdes asumu.
 • Paturiet prātā vīlēšanas kustību skaitu, katram griezējzobam veiciet vienādu skaitu vīlēšanas kustību, šādi griezējzobi tiks novīlēti vienādā garumā.
 • Ja konstatējat, ka vienas joslas griezējzobi ir īsāki par otras joslas griezējzobiem, visticamāk, ka vienai joslai esat izmantojis pārāk daudz spēka. To varat labot, joslai ar garākiem griezējzobiem veicot vienu vai divas papildu vīlēšanas kustības.
 
Saņemt jaunumus e-pastā