Dažāda reljefa pļaušana

Lietojot STIHL krūmgriezi un ievērojot pareizu zāles pļaušanas veidu, Jūs varat panākt neticamus rezultātus. Pat ja krūmgriezi rokās esat paņēmis pirmo reizi, drīz vien sapratīsiet, kā to pareizi lietot. Virziet krūmgriezi puslokā no kreisās uz labo pusi un pakāpeniski kustieties uz priekšu.

Mēs parādīsim galveno tehniku, kā arī dažus veidus, kurus izmantojot, ātri nopļausiet lielas platības un darbā sasniegsiet lielisku rezultātu.

Galvenā tehnika 

Tā kā pļaušanas ierīce griežas pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, biežākais pļaušanas veids ir no labās puses uz kreiso. Šīs tehnikas priekšrocība ir tāda, ka nopļautā zāle nokrīt uz jau nopļautās platības.

Galvenā tehnika garai zālei

Pļaujot ļoti garu zāli vai nezāles, ieteicams pļaut divos virzienos: ar kustību uz labo pusi vispirms tiek nopļauta zāles augšējā daļa, bet pēc tam, ar kustību uz kreiso pusi, – atlikusī zāles daļa. Parasti nopļautā zāle nokrīt kreisajā pusē.

Lielas, nelīdzenas vietas – nepieciešamas iemaņas

Labākais veids, pļaujot lielas platības, ir izmantot kvadrāta metodi. Sadaliet pļaujamo platību kvadrātos un strādājiet, virzoties no kvadrāta malām uz centru.

Strādājot uz nogāzes – josla pēc joslas

Strādājot uz nogāzes, vislabāk izmantot joslu metodi: pļaujiet zāli pa joslām paralēli nogāzei un atgriezieties pa vālu. Tad nopļaujiet nākamo zāles joslu, kas atrodas augstāk. Nopļautā zāle vienmēr kritīs uz jau nopļautās daļas.

Šķēršļu pārvarēšana – sagatavojiet ceļu

Pļaušanas līnija ir labākais veids, kā nopļaut zāli ap kokiem vai krūmiem, nesabojājot to zarus vai stumbrus. Ja vairāki augi aug blakus viens otram, pirms pļaušanas vēlams sakārtot platību ap tiem. Tam izmantojiet krūmgrieža aizsargu. Atbalstiet to pret koka vai krūma stumbru un virzieties atbilstoši aizsardzības līnijai, pļaujot zāli apkārt kokam. Tas pasargās stumbru, kamēr Jūs pļausiet ap to augošo zāli.

 
Saņemt jaunumus e-pastā