2022-07-14

STIHL klimata pārmaiņu stratēģija

STIHL ir ģimenes uzņēmums ar saknēm mežsaimniecībā, tāpēc uzņēmums izjūt personisku atbildību pret cilvēkiem un dabu. Uzņemoties atbildību par savu darbību, STIHL strādā pie globālās oglekļa nospieduma problēmas risināšanas. Uzņēmums iepazīstināja ar savām vadlīnijām, kas ietver darbības klimata aizsardzībai īstermiņā un ilgtermiņā. Pirmajā posmā visas Vācijas rūpnīcas (Waiblingen, Fellbach, Ludwigsburg, Weinsheim, Wiechs am Randen) un izplatīšanas centrs Dīburgā no 2021. gada. kļuva par klimatneitrālām. Galvenā uzmanība tiks pievērsta tiešajām un netiešajām CO2 emisijām, kuras var tieši kontrolēt (1. un 2. joma, kā noteikts SEG (GHG) protokolā). Nākotnē viss elektroenerģijas vajadzību apjoms tiks segts, izmantojot 100% ekoloģisko elektrību. CO2 emisijas, no kurām nevar izvairīties īstermiņā, tiks kompensētas ar atbalstu starptautiskajiem klimata aizsardzības projektiem, kas sertificēti ar starptautiski atzītu neatkarīgu zelta standartu. Ilgtermiņā emisijas tiks samazinātas, ieviešot ilgtspējīgus energoefektivitātes pasākumus, un būtiski tiks palielināta paša uzņēmuma zaļās enerģijas ražošana, lai nepārtraukti samazinātu CO2 kompensācijas apjomu.

 

Uzziniet vairāk te.